O mnie

Jestem socjologiem, ale blisko związanym z psychologią społeczną. Współpracuję na stałe z Laboratory for Comparative Social Research w Moskwie – międzynarodowym centrum zajmującym się międzykulturowymi badaniami społecznymi. Poza tym, jestem członkiem zrzeszonym Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat byłem związany również z Wydziałem Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

  • Psychologia prośrodowiskowa (conservation psychology)
  • Psychologia uprzedzeń
  • Badania międzykulturowe
  • Metodologia nauk społecznych

Poza nauką zajmuję się również prowadzeniem warsztatów z metodologii, w tym ze wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych. Od 2 lat jestem oficjalnym konsultantem programu Atlas.ti na Polskę.