Publikacje

Publikacje naukowe:
Międzynarodowe:
 1. Wójcik, A., & Cislak, A. (2013). When Appreciating Nature Makes One Care Less for Human Beings: The Role of Belief in Just Nature in Helping Victims of Natural Disasters. Social Justice Research. doi:10.1007/s11211-013-0187-x
 2. Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (2013). Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti-Semitic Beliefs in Poland: Harmful Ideas. Political Psychology, 34(6), 821–839. doi:10.1111/pops.12024
 3. Wójcik, A. (2012). The Warsaw Ghetto: A Guide to the Perished City (review). Shofar. An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, 30(3), 176–178.
 4. Wójcik, A., Bilewicz, M., & Lewicka, M. (2010). Living on the Ashes: Collective Representations of Polish-Jewish History among People Living in the Former Warsaw Ghetto Area. Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning, 27(4), 195–203. doi:10.1016/j.cities.2010.01.002
 5. Bilewicz, Michał, & Wójcik, A. (2010). Does identification predict community involvement? Exploring consequences of social identification among the Jewish minority in Poland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 20(1), 72–79. doi: 10.1002/casp.1012

Polskie:

 1. Cisłak, A., & Wójcik, A. (2012). Normy uprawiania nauki w psychologii społecznej umożliwiające publikowanie badań typu stapelowskiego oraz utrudniające ich wykrywanie. Psychologia społeczna, 7(22), 218–223.
 2. Skarżyńska, K., Przybyła, K., & Wójcik, A. (2012). Grupowa martyrologia: psychologiczne źródła i konsekwencje. Psychologia społeczna, 7(4), 335–352.
 3. Wójcik, A., & Cislak, A. (2012). Lewica i prawica: uwarunkowania auto-identyfikacji politycznych w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. W A. Jasińska-Kania (Red.), Wartości i zmiany. Przemiany wartości społeczeństwa polskiego w procesie integracji europejskiej (ss. 262–281). Warszawa: Scholar.
 4. Wójcik, A., Cisłak, A., & Zięba, J. (2012). Pamiętniki z pola walki – analiza procesów infrahumanizacji w języku naturalnym. W M. Drogosz, M. Bilewicz, & M. Kofta (Red.), Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych (ss. 272–281). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Wójcik, A., Lewicka, M., & Bilewicz, M. (2011). Tolerancyjny Oświęcim. Diagnoza Postaw Mieszkańców Oświęcimia wobec Obcych. Oświęcim: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
 6. Cisłak, A., & Wójcik, A. (2011). Jasna strona uprawomocnienia systemu. W M. Kofta & M. Bilewicz (Red.), Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe (ss. 103–114). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Wójcik, A., & Bilewicz, M. (2009). Tożsamość Żydów polskich przełomu tysiącleci. Analiza badań ilościowych. W L. Nijakowski (Red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (ss. 75–89). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 8. Bilewicz, Michał, & Wójcik, A. (2009). Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski. W L. Nijakowski (Red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (ss. 153–16
 9. Wójcik, A. (2008). Historia stosunków polsko-żydowskich w oczach polskiej młodzieży. W J. Żyndul (Red.), Różni razem. Młodzi polscy naukowcy o Żydach (ss. 258–267). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Wójcik, A. (2008). Jeśli działa, nie naprawiaj – glosa do tekstu „O uniwersalności teorii psychologii społecznej” Macieja Dymkowskiego. Psychologia społeczna, III(1), 276–279.
 11. Wójcik, A. (2008). Krytyczna Analiza Dyskursu i emancypacje od języka. W R. Frei (Red.), Ścieżki Filozofii Krytycznej (ss. 168–177). Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Wójcik, A., & Dryll, E. (2008). Formalna analiza języka blogów – prezentacja metody. W J. Bernadetta (Red.), Narracja: teoria i praktyka (ss. 155–170). Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 13. Wójcik, A., & Kordasiewicz, A. (2008). Życie w Niepołomicach. W K. Staszyńska (Red.), Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach – część II (ss. 8–47). Warszawa: CBOS.Wójcik, A. (2007). Dehumanizacja – lingwistyczne aspekty dyskryminacji. W S. Beata (Red.), Via communicandi – Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce (ss. 191–209). Wrocław: Wydawnictwo ATUT.8). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 14. Wójcik, A. (2005). Od struktury języka do struktury społecznej. W S. Beata (Red.), Via communicandi – Aspekty kompetencji komunikacyjnej (ss. 248–266). Wrocław: Wydawnictwo ATUT.

***

 1. Wójcik, A. (w druku). Kim jesteśmy my? Kim są sprawcy? – Analiza dyskursu po pogromie kieleckim. W L. Hońdo (Red.), Żydzi i judaizm. Przeszłość i teraźniejszość w badaniach młodych judaistów. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.